Vives i Participatives

Pel bon nombre de voluntaris que col•laboren en els diversos grups, activitats i serveis: consells pastorals i d’economia, grups de litúrgia, acollidors de promesos, pastoral de la salut, catequistes, neteja i ornamentació de l’església, estudi de la Bíblia, Oració i Amistat, Vida Creixent, Fe i Llum.

Voluntaris de Càritas, l’associació Estimem les Ermites, l’Obreria del Vilar, les confraries de processons; caps de l’escoltisme… I tampoc podem oblidar l’aportació a la vida parroquial de la comunitat dels Fills de la Sagrada Família.

Les diverses activitats que es duen a terme a les tres parròquies aglutinen gairebé tres centenars de voluntaris, els quals constitueixen un capital humà que no té preu.