Horari de misses

  Anticipades Diumenges i festius Dies feiners
Església Santa Maria
(Blanes centre)
19:30 09:00
12:00
19:30
(Dimarts a les 9 del matí)
Capella de
Santa Anna
  10:30 (bilingüe)  
Capella de l’Antiga   10:00  
Capella
Col·legi Sta. Maria
  11:30 (castellano)  
Església Sagrada Família
(Els Pins)
19:00 12:00 (castellano) 19:00
(dijous)
Església Santa Teresa
(Ca la Guidó)
  19:30 (bilingüe) 09:30
(dimecres)
Capella de Valldolig 18:00
(2n dissabte del mes)
   
De setembre 2020 a juny 2021