Avís legal

El lloc web i el domini parroquiedeblanes.net de Girona amb CIF R1700002G, i domicili al carrer Nou, numero 22,de la població de Blanes (Girona) i adreça electrònica santamariadeblanes@gmail.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, pertanyen a la Parròquia de Santa Maria de Blanes (Girona) o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. con la Parròquia Sagrada Família i Santa Teresa, també de Blanes (Girona)

La Parròquia de Santa Maria de Blanes presenta aquests continguts amb finalitats d’informació. La Parròquia de Santa Maria de Blanes n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a la Parròquia de Santa Maria de Blanes, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. 
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a parroquiesdeblanes.net (framing). 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS 
Tot i que la Parròquia de Santa Maria de Blanes actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. 

La Parròquia de Santa Maria de Blanes es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.