Arrels Cristianes

D’una banda, som conscients de les nostres arrels i sabem conservar les tradicions (vot de vila de St. Rafel, aplecs a les ermites, processons, confraries,…). De l’altra, intentem viure la fe posada al dia, en diàleg amb els no creients i les altres religions i confessions presents a la vila.
No ens volem quedar tancats a la sagristia, ens interessa fer-nos presents en la societat per aportar-hi el toc qualitatiu de l’Evangeli i que les nostres comunitats ocupin un lloc significatiu en la vida de la vila.