Les Parròquies

Blanes és una vila marinera, oberta i acollidora. I les parròquies de Blanes participem, com és natural, del tarannà de la vila.
La parròquia de Santa Maria va néixer simultàniament amb la vila (l’any 1319) i durant molts segles ha estat el pal de paller a l’entorn del qual girava la vida dels blanencs.
Ara fa cinquanta anys, li van néixer dues parròquies germanes: Santa Teresa i la Sagrada Família. L’una i l’altra han acollit especialment les darreres fornades de nous blanencs.

Vives i Participatives

Pel bon nombre de voluntaris que col•laboren en els diversos grups, activitats i serveis: consells pastorals i d’economia, grups de litúrgia, acollidors de promesos, pastoral de la salut, catequistes, neteja i ornamentació de l’església, estudi de la Bíblia, Oració i Amistat, Vida Creixent, Fe i Llum.

Voluntaris de Càritas, l’associació Estimem les Ermites, l’Obreria del Vilar, les confraries de processons; caps de l’escoltisme… I tampoc podem oblidar l’aportació a la vida parroquial de la comunitat dels Fills de la Sagrada Família.

Les diverses activitats que es duen a terme a les tres parròquies aglutinen gairebé tres centenars de voluntaris, els quals constitueixen un capital humà que no té preu.

Obertes

Intentem acollir les persones sense preguntar-los d’on vénen ni què creuen.

Generoses i Solidàries

Perquè, en aquests temps de crisi profunda, procurem respondre a les necessitats materials i morals dels nostres conciutadans per mitjà del treball d’una setantena de voluntaris de Càritas Interparroquial i, alhora, no deixem de donar suport a projectes de desenvolupament en el Tercer Món (Dapaong, al Togo; Kwonku, a Gàmbia…).

Arrels Cristianes

D’una banda, som conscients de les nostres arrels i sabem conservar les tradicions (vot de vila de St. Rafel, aplecs a les ermites, processons, confraries,…). De l’altra, intentem viure la fe posada al dia, en diàleg amb els no creients i les altres religions i confessions presents a la vila.
No ens volem quedar tancats a la sagristia, ens interessa fer-nos presents en la societat per aportar-hi el toc qualitatiu de l’Evangeli i que les nostres comunitats ocupin un lloc significatiu en la vida de la vila.